Giới thiệu công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INDEVCO

Tên viết tắt: TẬP ĐOÀN INDEVCO

Tên giao dịch quốc tế: INDEVCO GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: INDEVCO GROUP

 

Trụ sở chính Tổ 57, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333.713868 - Fax: 0333.713.888; Email: indevco@indevco.com.vn

Quá trình thành lập và phát triển

Được thành lập ngày 20/8/1996 với tên gọi là Công ty TNHH Hỗ trợ và Phát triển hàng công nghiệp Quảng Ninh với vốn điều lệ 600.000.000 đồng và 20 cán bộ công nhân lao động.

Năm 2003 chuyển đổi thành Công ty cổ phần phát triển công nghiệp, tháng 12/2007 chuyển đổi thành Công ty cổ phần tập đoàn INDEVCO hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Cơ cấu tổ chức và ngành nghề sản xuất kinh doanh

Tập đoàn INDEVCO có 07 phòng, ban chức năng và 02 xí nghiệp chi nhánh cùng 04 công ty cổ phần mà Tập đoàn là chủ sở hữu, với tổng số cán bộ công nhân lao động trong toàn Tập đoàn là 1.800 người.

Hiện nay công ty cổ phần tập đoàn INDEVCO đang hoạt động sản xuất đa ngành nghề và tập trung vào một số ngành nghề chính là: chế biến kinh doanh than - cảng, dịch vụ vệ sinh môi trường và xử lý chất thải, hỏa táng và dịch vụ nghĩa trang, sản xuất kính xây dựng, đầu tư các dự án công nghiệp và dịch vụ - thương mại…

Cơ sở vật chất, tình hình tài chính

Khi thành lập công ty phải đi thuê trụ sở và cơ sở sản xuất chưa có gì đến nay đã đầu tư xây dựng văn phòng làm việc của Tập đoàn và các đơn vị khang trang hiện đại. Các cơ sở sản xuất được đầu tư lớn và hiện đại ở Quảng Ninh, Quảng Nam, Ninh Bình.. với tổng giá trị tài sản từ vài trăm triệu đồng lên hàng nghìn tỷ đồng sau 19 năm thành lập và phát triển.

Tổng nguồn vốn: 3158 tỷ đồng

Trong đó:

+ Vốn cố định: 2080 tỷ đồng

+ Vốn lưu động: 1078 tỷ

Kết quả hoạt động của Tập đoàn

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng Tập đoàn đã chủ động sáng tạo và linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, tìm giải pháp thích hợp để tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nếu năm 2009 doanh thu là 840,415 tỷ thì năm 2014 đạt 2.941,5 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần, lợi nhuận tăng bình quân 15%/ năm. Nộp thuế cho Nhà nước 5 năm qua 311,343 tỷ đồng, bình quân 62,268 tỷ đồng/năm.

Đảm bảo đủ việc làm cho trên 1800 lao động với thu nhập tăng bình quân 12-15%. Nếu năm 2009 thu nhập bình quân 3.150.000 đồng/ người/tháng thì năm 2014 đạt 5.500.000 đồng/người/tháng, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động như BHXH, BHYT, BHTN.

Doanh nghiệp còn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ xã hội từ thiện, nhân đạo và các chương trình an sinh xã hội do các địa phương trong và ngoài tỉnh phát động. Với tổng số tiền đóng góp 5 năm(2010 - 2014) là trên 30 tỷ đồng, được các cấp ngành ghi nhận và đánh giá cao.

 


Chia sẻ bài viết:

GIỚI THIỆU

0:00 / 0:00

0