DỊCH VỤ

Bảo quản thi hài

Đối với những trường hợp người mất cần phải đợi người thân hoặc chọn giờ đẹp để khâm liệm, công ty có hệ thống hầm lạnh bảo quản thi hài hiện đại.

GIỚI THIỆU

0:00 / 0:00

0